Dagens bibelord

Teamet på vift

I tisdags och onsdags reste medarbetarteamet till Åhusgården för att under ett dygn vara tillsammans och be, samtala, söka Gud, visionera och planera. Och när jag nu såhär efteråt försöker att sätta ord på det som vi fick vara med om fylls jag med en sådan tacksamhet! Gud är så god! Gud har så mycket gott i beredskap åt oss som hans barn och som hans församling!

Tiden tillsammans följde en process där vi delade berättelser ur våra egna liv för att sedan dela berättelser ur vår församlings historia. Anna-Lena berättade om Linnékyrkan och den församlingens väg in i den nya gemensamma församlingen. Bengt berättade metodistförsamlingens väg. Sedan är det ju oundvikligt att inte reflektera över det som vi står i just nu med Corona och mycket begränsade möjligheter för människor att besöka kyrkan.

Vid ett tillfälle ställdes frågan om vad vi lär oss av ett år med Corona. Och svaret kom snabbt och tydligt från oss alla: hur viktig gemenskapen är. Det är väl i och för sig inget nytt. Vi vet att gemenskap är viktigt. Men erfarenheten från Corona säger oss att den kanske är viktigare än vi egentligen tror. Guds treenighet är gemenskap! Församlingen definieras i Nya Testamentet som just gemenskap (koinonia). Så kanske att en av de saker som vi tillsammans får lära oss i den här tiden handlar om att gemenskapen behöver komma först och det vi gör ske som utflöden ur den och inte tvärt om (som är så lätt att hamna i).

Under vårt dygn tillsammans växte och fördjupades vår gemenskap som medarbetarteam. Vi delade liv med varandra, vi bad för och med varandra och betjänade varandra med ord av tröst och uppmuntran. Vi samtalade djupt med varandra och vi skrattade och hade väldigt roligt tillsammans.

Vi gav oss också tid att drömma tillsammans. Vi började drömma om hur vi längtade efter att det skulle se ut efter Corona. Vi drömde om en församling som är färgrik och livlig, med människor av många olika bakgrunder och i många olika åldrar. Vi drömde om att fullt ut få bli det Gud har tänkt. Och vi samtalade om vad allt detta skulle betyda för oss i framtiden. Vi kände att här fick vi påbörja ett samtal i vilket vi vill involvera hela församlingsgemenskapen för att lyssna in vad Gud säger till oss som gemenskap.

På lördag är det årsmöte i vår församling. Då får vi göra bokslut för ett av de märkligaste åren i församlingens historia. Och mitt i allt än en gång förundras och fyllas av tacksamhet över Guds godhet, trofasthet och sätt att alltid leda sin församling framåt – trots allt och genom allt. Vårt årsmöte får också bli avstampet mot det nya årets arbete och mot vad som ska ske den dag Corona-pandemin är över och vi får gå in i det nya Gud har förberett för oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *