Dagens bibelord

Tag Archives: skörd

Så går ännu ett år mot sitt slut och det är dags att summera det som varit och se framåt mot det som kommer. Och trots att vi är så innerligt trötta på det hela så går det inte att se tillbaka på 2020 utan att nämna den pandemi som världen och också vi drabbades av. Det mesta av våra liv har på ett eller annat sätt berörts av detta. Det har påverkat hur vi möts och umgås, både med vänner och med församlingsfamiljen. Det har påverkat arbete, skola, semestrar och resor. Det har påverkat många som under det här året fått ta avsked av en nära anhörig som mött en för tidig död p g a pandemin. Det har påverkat vårt land och vårt folk också när det gäller att behöva stanna upp och fundera över vad som är viktigt och värdefullt här i världen.

Här om dagen möttes teamet en sista gång det här året. I vårt samtal började vi att fundera över vad vi ser fram mot och tror att Gud vill göra i vår församling och vår stad under det nya året. Men innan vi kom in på det kändes det viktigt att påminna sig om att mitt i allt det som sker omkring oss är Gud verksam. Gud finns där och verkar även om vi inte ser det så tydligt som vi önskar. Gud verkar i människors liv. Han verkar i deras längtan och ensamhet. Han verkar i deras hjärtan och inre. Gud gör något i den här tiden som kommer att påverka den svenska folksjälen under lång tid. Det sker saker under ytan och när du och jag ber så får vi vara med och be för detta och be att Guds Ande ska fortsätta att få fäste också där vi har svårt att se hur det fungerar. Jag tror att du och jag kommer att bli överraskade över vad som skett och vad som kommer att ske när pandemin är över. Jag tror vi kommer att få höra vittnesbörd om hur Jesus har kommit hem till ensamma människor, både unga och äldre, och gett av sin frid och av sin förvandlande närvaro.

Vi lever inte bara i en tid av restriktioner och dåliga nyheter, vi lever andligt sett i en väldigt spännande och dynamisk tid. Det är en historisk tid. Därför är det viktigt att försöka lyssna in vad Anden säger till församlingen, vad Anden säger till Guds folk i den här tiden. När vi samtalade om detta var det några saker som blev särskilt tydliga:

  • Även om de fysiska kyrkdörrarna just nu är stängda så befinner vi oss i början av en andlig vårtid. Det är en tid då knoppar brister, då marken blir varm igen och det börjar växa och spira. Jag tror att det handlar om flera saker. Dels det som har med ditt och mitt andliga liv att göra. Låt 2021 få bli ett år då du fördjupas i din relation med Gud. Be Gud om andliga genombrott och underbara bönesvar! Dels det som har med vår församling att göra. Vi tror på en tid av växt – andligt, men också i antal. Vi har kommit till en tid då vi mentalt behöver förbereda oss på att många nya människor kommer att komma till när Coronarestriktionerna släpper. Och jag tror att du och jag behöver fundera redan nu på var vi ser Guds Ande verka runt omkring oss och i vår närhet och vilka människor vi skulle vilja bjuda in till kyrkan under 2021.
  • På grund av att så många saker har fått ställas in och läggas på is så är vi i en tid av utvärdering och omorientering som kommer att föra oss in i en tid av nya möjligheter. Gud vill förlösa något nytt och underbart ibland oss och över Guds folk i den här tiden. Du och jag och vi som församling behöver sätta vår tro till det och vara med och be fram det i och genom våra böner. Det är därför som vi inleder det här året med en tid av bön. Bön är nämligen nyckeln till att få se det hända som Gud har talat om och förberett för oss!
  • 2021 kommer att bli en skördens tid. När vi samtalade i teamet fick jag två bibelord som jag tror berättar något viktigt om vad Gud vill göra. Det första är från Jeremia 1:10 där Gud säger till Jeremia: ”Jag sätter dig över folk och riken för att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.” 2020, pandemins år, har kännetecknats av att saker har ryckts upp, brutits ned, förgjorts och fördärvats. 2021 kommer att kännetecknas av att bygga upp och plantera. I Jeremias bok är det tydligt att för att det senare ska kunna ske och Gud börjar att bygga upp saker och plantera nytt måste det första också hända. Det som hindrar det Gud har i sitt hjärta måste först brytas ned och sedan kommer det genombrott av välsignelse som Gud har i beredskap. Förvänta dig att få se hur Gud bygger upp sin församling och sitt rike och hur nya saker planteras i detta nya år! Det andra ordet kommer från Matteus 25:26 där Jesus berättar liknelsen om talenterna. När talenternas ägare kommer tillbaka och avkräver räkenskap och kommer fram till den siste, han som fick en talent och som grävde ned det i jorden och hade hört hans ursäkt, säger han såhär: ”Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte strött ut.” Det är ju ett märkligt ord. Men jag tror att detta är precis vad det nya året och den tid vi har framför oss kommer att innehålla. Vi kommer att förundras över det skörd som kommer och undra över var alla dessa människor kommer ifrån och vi kommer att inse att det inte är genom vårt arbete eller vår verksamhet detta sker utan utifrån det Guds Ande gjort bland människor under Coronaåret 2020. Vi får skörda där vi inte tidigare sått ut – vilken nåd!

Så när vi går in i det nya året får vi göra det med förväntan. Lyft blicken, se vad Gud har förberett för ditt liv och hur han har förberett en skörd för sitt rike 2021. Ta detta med dig i din bön och låt oss be om att det nya året får bli det år som med råge ger oss tillbaka vad som gick förlorat under 2020.

Gott Nytt År och Gud välsigne dig!

Peter Svanberg, pastor och föreståndare