Dagens bibelord

Tag Archives: Corona

Du har säkert, precis som vi, tagit del av de nya riktlinjer som utfärdats av smittskyddet i region Skåne med anledning av att spridningen av Coronasmittan ökat kraftigt i vår region den senaste veckan. I dessa riktlinjer avråds bl a från att träffa andra människor än de man möter till vardags, resa kollektivt, vistas på trånga platser och besöka olika typer av evenemang. Även om maxgränsen på 50 personer i ett evenemang bibehålls har ordföranden Anna Bergmark och församlingens föreståndare Peter Svanberg, efter att konsulterat övriga i teamet och styrelsen, och efter rekommendation från Equmeniakyrkan Region Syd, beslutat att ställa in de fysiska gudstjänsterna och bara sända online de tre närmaste söndagarna. Det blir inte heller några språkcaféer eller Böner & Bröd under de närmaste tre veckorna. Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer kan du läsa här.

Även om detta beslut inte är något vi känner glädje över att behöva göra tror vi att det i nuvarande situation är det rätta för oss som församling. Vi är inne i en spännande tid med många förhoppningar och stor förväntan på vad Gud vill göra. Detta förändras inte! Låt mig påminna dig om ett löftesord vi läste i söndagens gudstjänst. Jag gör en lite parafras så att det passar in i vår situation: ”Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Vem du än är, du stora berg? Inför [det Gud vill göra med vår församling] ska du bli till jämn mark.” (Sak 4:6-7) Gud fortsätter att verka. Gud använder även denna situation för sina syften! Det han har påbörjat kommer han också att slutföra. Så fortsätt att be. Fortsätt att söka Guds hjärta för vår stad i den här tiden. Det kommer säker att resa sig fler berg i framtiden. Men löftet är att genom den helige Andes kraft ska dessa inte hindra det Gud vill göra. Idag heter berget Coronarestriktioner. När vi ser tillbaka på den här hösten kommer vi att inse att det var ett gupp på vägen och att Gud var och är trofast.

Sångturné

Under de två senaste onsdagarna har en grupp rest omkring i Limhamn och Malmö för att sjunga för äldre och människor i riskgrupp. På flera platser har andra boende kommit ut på sina balkonger eller kommit ut på gården för att lyssna. Vi är glada för denna möjlighet att komma ut och göra något för dem som inte kunnat komma till kyrkan på väldigt länge.

Några av deltagarna i onsdagens sångturné.