Dagens bibelord

Rosengård

Få platser i vårt land har fått bli sinnebilden för utanförskap som Rosengård. Om människor runt omkring i vårt land vet något om Malmö, så handlar det ofta om deras bild av Rosengård. Synd, tycker jag, för Malmö är ju så mycket mer än det som händer i Rosengård. Och Rosengård är så mycket mer än de bilder, eller nidbilder, som människor har av den platsen.

Sedan ett par år tillbaka är vår församling tillsammans med Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och OM involverade i ett församlingsgrundande missionsarbete i just Rosengård. Det bygger på OMs grundvärdering om att nå de minst nådda med evangeliet. Här arbetar idag två missionärsfamiljer: Joseph & Sirisha Makam och Sheraz & Shumila Fazal.

Under tisdagen hade pastorsteamet förmånen att få vara med Jospeh och Sheraz på en bönevandring runt Rosengård. Vi sannade upp och bad för olika platser och för människorna i Rosengård. Bl a bad vi utanför Rosengårds Folkets Hus, där vi i vintras startade upp ett språkcafé. Tyvärr kunde den verksamheten inte fortsätta p g a Coronapandemin. Men vi bad om möjligheter att starta igen på det nya året. Vi bad också för studentboendet som ligger i Rosengård och för möjligheter att nå ut till alla internationella studenter som bor där. Slutligen stannade vi på den plats där det tidigare funnits en församling på Rosengård och bad om enhet bland kristna och om att Gud åter igen skulle öppna den platsen för att människor ska kunna mötas till gudstjänst och gemenskap där.

Bilden tagen utanför den plats där det tidigare var en kristen församling.

Förra veckan var det Bön för Malmö. Vid det tillfället hade bönen ett specifikt fokus på Rosengård och på hur Rosengård kan nås med evangeliet. Jospeh Makam delade också några böneämnen med oss. De vill jag dela med dig här på bloggen idag:

  1. Be för studenterna som bor i Rosengård att de ska få ta emot Jesus Kristus som sin frälsare och Herre under sin tid här i Sverige och att de ska kunna dela evangeliet i sina hemländer nr de återvänder från sina studier.
  1. Be om Guds beskydd över de kristna familjer som bor i Rosengård.  
  1. Be om fortsatt fred och ro bland de muslimer som bor i Rosengård.
  1. Be att Guds Ande ska verka i de fokusområden som församlingsplanteringen arbetar inom. (Rosengård, Bennets Väg, Örtagården, Persborg, Lönngården, Sofielund.)
  1. Be att Gud ska röra vid och förvandla människors hjärtan genom de bönevandringar som regelbundet sker i Rosengård.
  1. Please pray that we can re-open the sprak café in Rosengard folket house. Pray that God may turn the situation in favor to us.
  1. Be för Guds kraft och beskydd för Joseph Makams familj och Sheraz Fazals familj.