Vår Vision

”Vi vill vara en Vardagskyrka
där människor lär känna Jesus
och där vi tillsammans har Jesus som förebild.”

Vår längtan

 • Vi vill vara en kyrka med Jesus i centrum.
 • Vi vill vara en kyrka för hela människan, ande, själ och kropp.
 • Vi vill vara en kyrka med livsnära smågrupper.
 • Vi vill vara en kyrka med varm och öppen gemenskap.
 • Vi vill vara en kyrka med en inspirerande och välkomnande gudstjänst.
 • Vi vill vara en kyrka för alla åldrar.
 • Vi vill vara en kyrka som tar ett socialt ansvar.
 • Vi vill vara en kyrka där människor får använda och utveckla sina begåvningar.
 • Vi vill vara en kyrka med goda ledare.
 • Vi vill vara en kyrka med en kreativ miljö.

Våra ledord

 • Värme
 • Äkthet
 • Gemenskap