Vår Vision

”Vi vill vara en Vardagskyrka
där människor lär känna Jesus
och där vi tillsammans har Jesus som förebild.”

Vår längtan

  • Vi vill vara en kyrka med Jesus i centrum.
  • Vi vill vara en kyrka för hela människan, ande, själ och kropp.
  • Vi vill vara en kyrka med livsnära smågrupper.
  • Vi vill vara en kyrka med varm och öppen gemenskap.
  • Vi vill vara en kyrka med en inspirerande och välkomnande gudstjänst.
  • Vi vill vara en kyrka för alla åldrar.
  • Vi vill vara en kyrka som tar ett socialt ansvar.
  • Vi vill vara en kyrka där människor får använda och utveckla sina begåvningar.
  • Vi vill vara en kyrka med goda ledare.
  • Vi vill vara en kyrka med en kreativ miljö.