Sociala Principer

De sociala principerna är värderingar som utgår från Bibeln, som Guds ord.

De ger oss vägledning för liv och gemenskap.

Församlingens sociala principer har tidigare tagits från Metodistkyrkans skrifter men är nu under omarbetning för att på nytt berätta om vår tro.

Läs mer:
Equmeniakyrkans teologiska grund
Metodistkyrkans sociala principer (engelska)
Metodistkyrkans sociala bekännelse