Predikan

Klicka på rubrikerna för att starta predikningarna! Det går även att lyssna på senaste predikan på första-sidan.

Talare: David Sirviö, pastor i Wesleykyrkan (om inget annat anges)