Wesleykyrkan är en del av samfundet Equmeniakyrkan.

Tre kyrkosamfund, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan.

Bildarsamfunden blev till under 1800-talet utifrån en längtan efter att Gud och den kristna tron skulle prägla hela livet. I det nya gemensamma samfundet finns en mångfald av församlingar av olika karaktär och inriktning. Man enas i en gemensam vision om ett möte med Jesus som förvandlar – mig, dig och världen.

Läs mer om Equmeniakyrkan här. (www.equmeniakyrkan.se)