Dagens bibelord

Vid jämna mellanrum besöker vi i medarbetarteamet Rosengård och gör bönevandringar tillsammans med Joseph Makam och Sheraz Fazal som arbetar med det församlingsgrundande projektet vi har där ute. Idag hade vi förmånen att mötas en ganska stor grupp där ute för att vandra och för att be. Måste säga att detta är värdefulla tillfällen!

Idag hade vi också våra praktikanter med oss, så vi fick dela upp oss i två olika grupper för att inte bli för många i varje och för att inte att människor skulle titta snett på oss.

På en plats stannade vi dock allihop. Vi spred ut oss över en större yta för att be. och när vi bad upplevde vi tydligt hur något påtagligt skedde i atmosfären. Vi fick orden från Hesekiel kapitel 37:

”Profetera till Anden, ja, profetera du människobarn, och säg till Anden: Så säger Herren Gud: Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv.”

Och så upplevde vi att vår uppgift som kristna är att tala liv in i Rosengård. det finns så många ord av död, mörker, misslyckande, nedtryckande, förminskande osv som uttalats och som dagligen uttalas över den platsen. det är ord som sprider död. Vi får stå i försoningens tjänst, som Paulus skriver i 2 Kor 5. Vi får träda in mitt i det gap som uppstår och profetera liv, tala å Guds vägnar, och kalla på den helige Ande att komma från alla väderstreck och alla håll och blåsa in liv i den här platsen och in i de människor som bor och lever där.

Så även om du inte har möjlighet att be ge dig fysiskt till Rosengård, så vill jag uppmana dig att stå tillsammans med oss i den här tjänsten och när du ber, tala liv in i Rosengård. Vi tror att Gud vill att den platsen verkligen ska bli en rosengård, där vackra saker växer, blommar, doftar och så ger ära till Gud. Tala liv! Profetera liv! Be ned den helige Andes närvaro över den platsen!


Det är givetvis lika viktigt att vi i alla sammanhang och vid alla tillfällen, alltid och överallt, talar liv och förmedlar Guds Andes närvaro! Det är din och min kallelse som troende. Det är vår kallelse som församling. Det är så vi får se Guds rike komma och hans vilja ske!

Önskar dig en underbar helg! På söndag kommer våra praktikanter att stå för sången och musiken och Peter Svanberg predikar över Jesu andra ord på korset: ”Idag ska du vara med mig i paradiset”

God bless, Peter

Den här söndagen predikar jag över ämnet Bön om helande. Jag tror att det är ett område där många av oss är ovana att röra sig. Det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga om någon behöver få förbön. Man kan ju alltid kalla på en pastor för att be, men jag tror att Gud har gett var och en av oss auktoriteten att be för andra människor och att be om helande och förmedla Guds helande kraft in i andra människors liv. Du behöver inte någon pastor för det. Du behöver bara göra det som Gud kallat dig till och gett dig fullmakt att göra.

Vineyardrörelsen och dess förgrundsgestalt John Wimber är känd för sitt fina sätt att bemöta människor som söker förbön för helande och för att tusentals har fått uppleva Guds helande ingripande i sina liv och ännu fler hur Guds Ande berört dem med en underbar beröring av sin kärleksfulla närvaro. Med utgångspunkt i dessa erfarenheter utformade John Wimber en enkel modell för hur man ber för sjuka eller andra behov.

1. Intervju

Börja med att berätta vem du är (om ni inte känner varandra sedan förut) och fråga sedan ”Hur kan jag be för dig?” eller ”Var någonstans gör det ont?”. Det handlar inte om att fastställa någon diagnos utan att lyssna in vad personen i fråga verkligen behöver hjälp med.

2. Diagnos

”Varför har den här personen det här besväret?” Identifiera underliggande saker som du upplever att Gud lyfter fram för dig att be för. Det kan vara något kroppsligt, emotionellt, relationsbaserat, eller annat.

3. Val av bönemetod

”Vad för slags bön behövs för att hjälpa den här personen?” Du kan också fråga: ”Herre, vad är det du vill göra just nu? Vad vill du hela?” Och fundera sedan över på vilket sätt Gud vill att du ska be, eller förmedla helande till personen.

4. Själva bönen

Börja be. Lägg dina händer på personen, och/eller smörj med olja enligt Jakobs brev 5:14-15. Du kan också fråga ytterligare frågor för att komma till klarhet. Be enligt det du upplevt den helige Ande lyfta fram och på det sätt som Anden leder dig. Var hela tiden observant på vad som sker. Lyssna till Andens ledning och även direkta tilltal. Man kan be flera gånger, det gjorde Jesus!

5. Vägledning efter bönen

”Vad behöver personen göra för att fortsätta leva i sitt helande?” eller ”Vad ska man göra om man inte upplever ett helande?” Ge enkel vägledning till den du bett för. Erbjud att be mer vid ett annat tillfälle. Uppmuntra personen att fördjupa sin relation till Gud, fortsätta läsa Guds Ord, vara en del av den kristna gemenskapen och öppna sitt liv för den helige Ande.

När någon blir helad. Uppmana den personen att dokumentera det på något sätt och att vittna om vad Gud har gjort!

Den här veckan började på ett lite märkligt sätt. En bekant ringde i måndags förmiddag. Efter att vi pratat en stund om olika saker kom han till sitt ärende. Det fanns en familj i Malmö som behövde hjälp. Kvinnan i familjen var sjuk och min vän kände nöd för situationen. Han själv kunde inte resa till Malmö, så han frågade om vi kunde besöka familjen i fråga. Ja sa att det kunde vi visst göra.

Så blev det att jag och Albin åkte iväg och besökte den här familjen. Vi bad tillsammans med dem. Vi läste löftesorden från Jakobs brev 5:14-15:

Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom.

Vi smorde kvinnan med olja. Vi la våra händer på henne. Vi bad ner Guds Andes kraft och helande närvaro över hennes kropp. Vi talade profetiska hälsningar in i hennes liv. Vi uppmuntrade henne och hennes man i deras tro. Efter någon timme med bön, samtal, fika och gemenskap lämnade vi familjen. Vi var vissa om att Gud hade rört vid kvinnan. Hon vittnade om stor frid i sitt hjärta. Vi tror att bön har verkan!

Jag berättar det här, inte för att göra oss till några hjältar eller för att berätta att vi vet att allt är perfekt och att kvinnan är fullständigt helad. Jag skriver därför att detta med att bära varandra i bön är en viktig del av vår vardag som kristna och som församling. Det underbara, när vi besökte familjen, var att kunna berätta att den här lilla flaskan med olja jag har med mig står annars på nattvardsbordet i Wesleykyrkan. Varför gör den det? Jag tänker att den gör det som en påminnelse om och ett tecken på att vi är en församling som tror på bönens kraft, vi är en församling som vill räkna med Guds ingripanden både i smått och stort, att vi är en församling som längtar efter att få se hur Gud helar och upprättar människor oavsett vad det handlar om.

Söndagen den 14 februari kommer jag att predika om Bön för helande. VI kommer också i samband med den gudstjänsten erbjuda förbön. Jag vill uppmuntra dig att stå i tro tillsammans med mig och med teamet i vår församling för Guds ingripande och hjälp för människor som behöver att ”trons bön ska resa upp den sjuke.”


Så har Bönekursen börjat både i våra Livsgrupper och i den extragrupp som jag leder. Vad inspirerande detta är! Vad roligt det är att höra hur deltagare känner sig inspirerade och uppmuntrade redan efter första samlingen! Bönekursen utgår ju från bönen Vår Fader. Och när Anna Blom predikade om att leva ett liv i bön talade hon också om att använda den här bönen till mer än något vi ber tillsammans på en gudstjänst. I böneveckan ledde jag en lunchbön där jag var inne på samma tema. Så om du vill fördjupa dig i hur du kan använda Vår Fader som en mall eller hjälp för din egen personliga bönetid får du gärna klicka här och än en gång vara med och be utifrån bönen Vår Fader.

Det är många saker som händer i vår församling just nu och som startar upp nu i början av det nya året. Det kanske låter lite överraskande för det känns ju inte riktigt så när allt är nedstängt och vi inte kan mötas på de sätt vi brukar. Men som jag började, det är många viktiga saker som just nu är på gång!

Bönekursen

Den första är Bönekursen som många av våra Livsgrupper redan har eller just nu kommer att börja med. Det handlar om en kurs där vi får fördjupa oss i bön och fördjupa oss i bönens möjligheter. Förutom att man kan delta i Bönekursen i sin Livsgrupp så kommer vi att erbjuda den som en öppen onlinekurs som vem som helst kan anmäla sig till. Vi har marknadsfört kursen på sociala medier och det når ju ut på ett visst sätt. Men som i allt annat. Inget slår det personliga mötet. Så här skulle jag vilja be dej om en tjänst. Fundera på vem eller vilka i din närhet som du tror också skulle vilja vara med på Bönekursen och bjud sedan in dem!

Anmälningar sker til peter@wesleykyrkan.se

Alpha

Vår församling har under många år erbjudit en Alphakurs på vårarna. Den glada nyheten är att vi kommer att göra det också i år! Trots Corona och allt vad det innebär. Alpha är ju en kurs som vänder sig speciellt till den som är nyfiken på och vill utforska den kristna tro närmare, eller är osäker på vad man egentligen tror på. Det är en kurs där vi tar nyfikenhet på allvar och där deltagarna får ställa de stora frågorna: Hur hänger den här tillvaron samman? Vad är meningen med mitt liv? Finns Gud?

Det nya med årets Alphakurs är att den kommer att hållas online. Deltagarna sitter hemma med sin dator och deltar i samtalet på det sättet. Det skapar många nya och spännande möjligheter och man behöver ju inte ens bo på Limhamn för att kunna delta. Men som jag skrev ovan angående Bönekursen. Vi behöver fortfarande berätta för våra vänner och människor vi möter om att Alpha finns i Wesleykyrkan och att de är välkomna med!

Klicka för att starta filmen!

Vi kommer ganska snart att börja marknadsföra Alpha via våra sociala medier, men du kan redan nu börja fundera över vem du vill bjuda in. Jag vill också uppmana dig att vara med och be för vår Alphakurs och för dem som kommer att delta när det väl sätter igång. Vi tänker oss att Alpha online kommer att starta torsdagen den 4 mars kl 18:30.

Anmälningar sker till peter@wesleykyrkan.se

Vi har just haft en riktigt bra bönevecka tillsammans i vår församling! Vad skönt det har varit att få starta ett nytt år på det här sättet. Bön kopplar ihop människor med varandra oavsett avstånd och bön kopplar ihop oss med Gud! När vi samtalade om Böneveckan i teamet var det någon som påpekade den stora uppslutning som vi har haft under veckan som gått – trots – eller kanske tack vara de restriktioner vi lever under.

Jag vill passa på att tacka alla er som varit med och engagerat er under den Böneveckan, som har bett hemma, som varit med på Lunchbönerna och på Bönemöten på Zoom, Lovsångkvällen och Lördagens bönevandring. Det har skett något i våra liv! Det har skett något i vår församling! Det har skett något i vårt stad! Det sker alltid något när vi ber och himlens Gud verkar!

Den här veckan fortsätter vi med att delta i den ekumeniska böneveckan med livesända bönesamlingar varje dag. Vill du veta mer om detta och delta i dessa samlingar kan du klicka här.


I Lukas kapitel 11 berättas det om hur Jesu lärjungar kom till Jesus med en väldigt enkel men viktig fråga. De sa: Jesus, lär oss att be! Som svar på den frågan ger Jesus sina lärjungar och även oss bönen Vår Fader. (Jag använde den bönen som bönemall vid en av Lunchbönerna under böneveckan. Klicka här om du vill ta del av det.)

Frågan Lär oss att be! är också utgångspunkten i den bönekurs som de flesta av våra Livsgrupper kommer att arbeta med under våren. Här kommer en lite introduktion till Bönekursen med dess författare Pete Greig.

Jag är oerhört glad över att så många i vår församling och dess närhet är med i en Livsgrupp. Samtidigt vet jag att det finns många som inte är det men som skulle vilja vara med på den här satsningen. Det fantastiska är att vi kommer att göra en Bönekurs via Zoom för dig att delta i. Den kommer att ligga varannan onsdagskväll kl 19:00 – 20:15 med start den 3 februari. Om du vill vara en del av detta så önskar jag att du skickar din anmälan till peter@wesleykyrkan.se. Välkommen!