Lediga tjänster

Välkommen söka tjänst i Wesleykyrkan.

Vår varmt uppskattade pastor sedan 10 år skall sluta sin tjänst hos oss. Vår diakon har nyligen gått i pension.

Vi vill ha en anställd pastor men drömmer också om att tillsätta tjänst/tjänster för musik och för barn/ungdom. Vi tänker oss totalt ca 2,25 heltidstjänster.
Tjänsterna kan kombineras för rätt person/personer.

Genom att beskriva vem vi är idag hoppas vi att Gud skall locka rätt personer till vår församling. Du landar i och attraheras av det vi är nu och av våra utvecklingsområden och kan leda oss med visdom och kärlek in i framtiden. Är det DU?

Vår vision, vår historia och mycket mer kan du läsa om här på hemsidan.

Nuvarande pastor slutar sin tjänst 30/8-2020.
Tjänst för musik och för barn-ungdom kan påbörjas redan under våren.

Välkomna med era frågor eller ansökan till ordförande i församlingens styrelse:
Anna Bergmark: anna2bergmark@gmail.com
Vi behandlar ansökningar löpande.

 

Läs här nedan mer om Equmeniakyrkan på Limhamn:

Vi är en församling som kännetecknas av ett varmt hjärta.

Vi är en församling med olika åldrar och människor: 117 medlemmar

 • En stor grupp daglediga där många inte är gudstjänstbesökare.
 • Många äldre som varit trofasta sin församling i många år. En positiv, uppmuntrande och engagerad grupp.
 • Många i 50-60 års åldern som varit/är tongivande i församling, mötesledning, visionsgrupp, styrelse, sångare, mötesledare, lokalpredikanter, ledare. Många har vuxit upp i sin församling.
 • Några barnfamiljer med små barn och några med tonåringar, men tonåringarna är inte så närvarande.
 • Vuxna barn med sina barnbarn – kommer till kyrkan vid högtider
 • Barn till församlingsmedlemmar, ca 2-5 st som älskar Leva Livet (Söndagsskola)
 • Ca 10 st mellanstadiebarn som träffas varannan fredag
 • Ungdomar 2-5 st. Sparsamt närvarande, hjälper till med lite musik och med teknik.
 • Street-church med några trofasta entusiaster.  Är en viktig återkommande utåtriktad verksamhet där vi försöker nå Limhamnsbor och sänka tröskeln in i kyrkan.
 • Flera personer som genom åren kommit till oss genom att delta i Alpha
 • Livsgrupper där väldigt många deltar. (Gudstjänst och Livsgrupp är två viktiga ben för kyrkan)
 • Språkcafé – varje torsdag – många aktiva volontärer. Flera som kommit till församlingen bara för att vara volontär där.
 • Många medlemmar och besökare som har kontakt med Fontänhuset och erfarenhet av psykisk ohälsa
 • Vi har AA, NA och Alanon som hyresgäster i vår fastighet.
 • Finns många som är tjänare särskilt i det praktiska och ett stort diakonalt engagemang
 • 2 heltidsmissionärer med hjärta för nysvenskar, barn och Malmö.
 • Finns många musikaliska resurser
 • Många som brinner för mission – vi stödjer arbete i Ukraina, Nepal, Litauen, Hela Människan, Rosengård.
 • Vi är en lyckad sammanslagning av två församlingar: Linnékyrkan (Missionsförbundet) och Wesleykyrkan (Metodistkyrkan)

Mer om församlingen:

Vi har ekonomi att tänka satsningar t.ex. anställa musikledare, barn/ungdomsledare m.m.

Vi har en nyrenoverad fin kyrka ”mitt i byn” som inte kan bli mycket större eftersom vi inte har mer mark. Vi har dock planer på viss utbyggnad av cafédel.

Utvecklingsområden:

 • Arbeta med barn, unga och familjer
 • Att hitta vägar från språkcaféet in i församlingen för både volontärer och besökare
 • Att öppna för AA, NA, mfl att besöka församlingen tex sinnesro
 • Ensamhet och psykisk ohälsa i samhället och i församlingen – en kör?
 • Organisera musiklivet och utveckla det.
 • Utveckla gudstjänsten med förbön och överlåtelse
 • Församlingen har många bedjare men kan utveckla sin gemensamma bön
 • Läget mitt i Limhamn – vad kan vi göra mer? – Öppen kyrka? Café? Läxhjälp?

Mer om våra aktiviteter:

 • Al Massira – en grundkurs i kristen tro för muslimer, 1 gång per år, ett team på 4 personer
 • Alpha – 1 gång per år med ett starkt team av värdinnor, föreläsare och samtalsledare
 • Apg 29 Pionjär – 2 unga-vuxna som under sin bibelskola praktiserar i församlingen.
 • Böner och bröd – måndagar, 10-12 personer som ber varje måndag och äter soppa tillsammans
 • Gudstjänst – vi vill ha lovsång/gemensam sång varje söndag, förbön varje söndag, dela med dig varje söndag, Leva livet, nattvard en gång i månaden, ”för alla åldrar” en gång i månaden och att tröskeln in till kyrkan skall vara låg.
 • Hamnfestivalen – språkcafé, tält och mötesplats mitt i Limhamns Hamnfestival i juli månad.
 • Leva livet – (söndagsskola) – flera aktiva ledare och några trogna barn
 • Livsgrupp – att dela livet, komma nära varandra, social omsorg, lärjungaskap – väldigt många finns med i en livsgrupp/smågrupp
 • Equmeniakyrkan Region Syd – medarbetarträffar och ett aktivt nätverk.
 • Rosengård – vi stödjer församlingsplantering med OM, Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan
 • Samarbete i Malmö – Samarbete mellan frikyrkoförsamlingar i Malmö samt med Svenska kyrkan, Bön för Malmö, Hela Människan, Flyktingparaplyet
 • Språkcafé – många aktiva volontärer och ca 20 besökare varje torsdag. Kommer hela tiden nya besökare. Vi har ett väldigt bra rykte.
 • Street Church – finns på vissa lördagar i Limhamns centrum för att möta människor, bjuda på kaffe, dela ut biblar och samtala.
 • Tisdagsträffen – många trogna äldre, flera som har detta som sitt enda deltagande i församlingen
 • TJIF – 10 barn i mellanstadieålder. En verksamhet som börjar hitta sin form med både lek och allvar.
 • Wesleybröderna – ca 15 daglediga män som träffas för middag och gemenskap 1 g/månad.