Dagens bibelord

Jesus är Herre

Mitt namn är Peter Svanberg och jag är ny pastor och föreståndare i Wesleykyrkan.

Innan jag skriver något mer så vill jag uttrycka min stora glädje och tacksamhet för att ha fått förtroendet att tjäna i den här församlingen. Tack alla vänner för det välkomnande jag och Eva-Lena fick i samband med församlingsdagen i lördags och gudstjänsten i söndags!

Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 3:11 att ”ingen kan lägga en annan grund är den som är lagd, Jesus Kristus.” Jesus är grunden. Jesus är vårt centrum. Det är utifrån den grunden vi bygger. Det är utifrån det centrumet vi lever, både som enskilda kristna och som församling. Därför var det viktigt för mig att just tala om detta i söndagens predikan. De första kristna levde med bekännelsen att Jesu är Herre – att Jesus är den som är centrum för allt. Vad betyder det för oss idag?

I predikan nämnde jag tre saker som vi kan göra för att sätta Jesus i centrum för allt:

  1. Att medvetet söka forma våra liv, vårt andliga liv, vårt sätt att leda, vårt sätt att vara kyrka etc. efter Jesu exempel.
  2. Att medvetet överge uppdelningen mellan att vissa områden i livet är heliga och andra inte är heliga, så att hela livet kommer i samklang med Jesus och blir heligt.
  3. Att medvetet göra evangeliernas berättelse om Jesus till den primära källan till att förstå vad det innebär att vara en efterföljare till Jesus. Läs dem! Lev med dem. Använd dem som en tolkningsnyckel till livet.

På söndag är det Gudstjänst för alla åldrar! Välkommen att vara med då antingen i kyrkan eller via Facebook. Att fira gudstjänst är också ett sätt att medvetet sätta Jesus i centrum för ditt liv.

En tanke om “Jesus är Herre

  1. Anna says:

    Tack Peter för att du påminner oss om vad som ska vara i centrum av våra liv och hur vi kommer dit. Välkommen till Malmö!

Comments are closed.