Dagens bibelord

Flyttfåglar

Helgen som gick var inte bara Allhelgonahelgen med sitt fokus på himlen, himmelriket, hemlandssånger och tacksamhet till Gud för dem som gått före. Den gångna helgen var också flytthelg för oss från Stockholm till Limhamn.

I varje flytt finns element av uppbrott och avsked. Man bryter upp från det man känner till, man säger adjö till det invanda. Både miljöer och människor. Men det finns också en stark ton av förväntan. Något nytt väntar. En ny plats. Nytt arbete. Nya vänner. Nya erfarenheter.

Att flytta är nyttigt att göra ibland. Det sätter fingret på identiteten. Vem man är och vad som definierar tillvaron. Det skapar ett djupare perspektiv åt livet. Trons perspektiv handlar inte alltid om lugn och trygghet. Ofta innebär det uppbrott, ovisshet och nyorientering.

När Jesus vandrade längs stranden till Genesarets sjö mötte han några fiskare som höll på att skölja sina nät. ”Följ mig”, sa han till dem. Och det står att de lämnade allt och följde honom. Efterföljelsen innebär uppbrott, att flytta, både fysiskt, andligt och mentalt. En av dem som Jesus kallade till uppbrott där vid stranden var Petrus. Långt senare skriver han i sitt första brev: Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. (1 Petr 1:13)

Här i november handlar våra gudstjänster om vår identitet som Guds barn. Den identiteten innebär en tillhörighet till något som är större och värdefullare än det vi försöker att förankra våra liv vid här. Ibland måste vi vara beredda att bryta upp för att få fatt på djupen i himmelriket, hoppet, härligheten och segern.

Rubriken idag är flyttfåglar. Här följer sången av Lydia Lithell med titeln Flyttfåglar.