Dagens bibelord

Åtta

Åtta är det maximala antal människor som stadsministern menade kan mötas under den närmaste tiden. Åtta är det maximala antal människor som får komma till en allmän sammankomst. Åtta är inte många och det var säkert också meningen, för nu är det allvar med smittspridning och människor som insjuknar i Covid-19.

Åtta. Det påverkar oss alla. Hur våra ungängesmönster ser ut, hur vi reser och rör oss och hur vi kan eller inte kan mötas som församling. Redan från början av november har vi gått över till att sända våra gudstjänster via Facebook och i efterhand finns dessa att tillgå på Youtube för den som inte har Facebook. Detta kommer vi givetvis att fortsätta med, samtidigt som antalet medverkande kommer att begränsas till, just det, max åtta. Det gör att advent och jul detta år kommer att te sig väldigt annorlunda, både i kyrkan och i våra hem. Det som inte ändras, dock, är att du alltid kan vara med och fira gudstjänst med din församling. Vi gör det varje söndag kl 11:00. Och även om du inte har möjlighet att se gudstjänsten live, så vet vi att just då, vid det tiden, varje söndag, samlas vi i våra hem eller någon annan stans och så ber vi tillsammans och firar gudstjänst.

Paulus skriver i 1 Kor 5 att han är närvarande i anden när församlingen i Korinth möts. Jag tror att det är så vi får känna och tänka. Vi är tillsammans och firar gudstjänst. Vi gör det hemma. Vi ber för och med varandra. Vi firar Herrens måltid. Vi lyssnar till Guds Ord. Vi är församling!

I den här tiden med många sociala begränsningar, får vi inte låta detta begränsa vår förväntan på vad Gud förmår att göra. Kanske att denna tid än mer får bli en bönens tid, där vi ber för varandra och där vi ber för de människor vi har omkring oss och för vår stad. Vi ber om Guds beskydd. VI ber om Guds ingripande. Vi ber om att grannar, vänner, kolleger, familjemedlemmar och andra runt omkring oss under den här speciella advents- och juletiden ska få uppleva vem Jesus verkligen är och få ett möte med honom.

Nationell böndag för Sverige

Ett viktigt böneinitiativ har tagits av en rad kyrkoledare från nästan alla samfund och kyrkoriktningar i vårt land där de inbjuder till en dag i fasta och bön för vårt land. Såhär skriver man på den hemsida som satts upp för just detta ändamål:

”Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.” Psaltaren 95:6-7

Situationen i vår värld och också i vårt land är mycket allvarlig. Pandemin ökar nu igen, nöden och behoven är stora. Låt oss vända oss till Gud i gemensam bön.

Välkommen att vara med när många kristna i Sverige böjer knä, ber och fastar i rop till Gud:

Vi är i behov av 

ett stopp för pandemins framfart

botemedel för smittan

styrka och ork till alla som drabbas

tröst till de som sörjer 

att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

Söndagen den 22/11 vill vi uppmana alla kristna i Sverige att be en dag. Vi uppmanar dig som kan att också fasta. När du ber, böj då gärna dina knän. Bönen, fastan och knäfallet är goda kristna vanor som inte automatiserar bönesvar men blir en del i din ärliga bön till den Gud som hör när vi ber.

Vi vill som församling vara med och be! På söndag eftermiddag kl 16.00 kommer vi att sända en enkel bönesamling via Facebook för den som vill vara med och be med oss. Har du inte möjlighet att vara med live så kan du be för Coronasituationen och vårt land precis där du finns. Hur som helst, välkommen med att be på söndag!

Sveriges Kristna Råd har också spelat in en bön inför denna böndag. Var gärna med och be i den bönen! Den finns på deras Facebooksida.

God bless, Peter

En tanke om “Åtta

Comments are closed.