Dagens bibelord

Att be om helande

Den här söndagen predikar jag över ämnet Bön om helande. Jag tror att det är ett område där många av oss är ovana att röra sig. Det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga om någon behöver få förbön. Man kan ju alltid kalla på en pastor för att be, men jag tror att Gud har gett var och en av oss auktoriteten att be för andra människor och att be om helande och förmedla Guds helande kraft in i andra människors liv. Du behöver inte någon pastor för det. Du behöver bara göra det som Gud kallat dig till och gett dig fullmakt att göra.

Vineyardrörelsen och dess förgrundsgestalt John Wimber är känd för sitt fina sätt att bemöta människor som söker förbön för helande och för att tusentals har fått uppleva Guds helande ingripande i sina liv och ännu fler hur Guds Ande berört dem med en underbar beröring av sin kärleksfulla närvaro. Med utgångspunkt i dessa erfarenheter utformade John Wimber en enkel modell för hur man ber för sjuka eller andra behov.

1. Intervju

Börja med att berätta vem du är (om ni inte känner varandra sedan förut) och fråga sedan ”Hur kan jag be för dig?” eller ”Var någonstans gör det ont?”. Det handlar inte om att fastställa någon diagnos utan att lyssna in vad personen i fråga verkligen behöver hjälp med.

2. Diagnos

”Varför har den här personen det här besväret?” Identifiera underliggande saker som du upplever att Gud lyfter fram för dig att be för. Det kan vara något kroppsligt, emotionellt, relationsbaserat, eller annat.

3. Val av bönemetod

”Vad för slags bön behövs för att hjälpa den här personen?” Du kan också fråga: ”Herre, vad är det du vill göra just nu? Vad vill du hela?” Och fundera sedan över på vilket sätt Gud vill att du ska be, eller förmedla helande till personen.

4. Själva bönen

Börja be. Lägg dina händer på personen, och/eller smörj med olja enligt Jakobs brev 5:14-15. Du kan också fråga ytterligare frågor för att komma till klarhet. Be enligt det du upplevt den helige Ande lyfta fram och på det sätt som Anden leder dig. Var hela tiden observant på vad som sker. Lyssna till Andens ledning och även direkta tilltal. Man kan be flera gånger, det gjorde Jesus!

5. Vägledning efter bönen

”Vad behöver personen göra för att fortsätta leva i sitt helande?” eller ”Vad ska man göra om man inte upplever ett helande?” Ge enkel vägledning till den du bett för. Erbjud att be mer vid ett annat tillfälle. Uppmuntra personen att fördjupa sin relation till Gud, fortsätta läsa Guds Ord, vara en del av den kristna gemenskapen och öppna sitt liv för den helige Ande.

När någon blir helad. Uppmana den personen att dokumentera det på något sätt och att vittna om vad Gud har gjort!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *