Street Church på Limhamn

För att träffa människor, samtala, svara på frågor eller lyssna finns vi på Limhamn ute på RF Bergs plats regelbundet var 3e lördag. Vi brukar ha med ”Jesus Bibeln” för intresserade innehållande Nya Testamentet samt böner och berättelser från människor som har fått sina liv förvandlade av Gud.

Street Church är ett nätverk av kristna som beslutat att ta evangeliet ut på gatorna. Utformningen av arbetet varierar mellan vilka kristna som arbetar med det i det lokala arbetet och vilken grupp människor man träffar, men grunden är densamma, alla skall få höra om Jesus.

Läs mer på Streetchurch.se.

Kontakt:

Paul Persson
E-post: paul-persson@hotmail.com