Musik

Sången och musiken har en central plats i Wesleykyrkan.

”Wesleykyrkan är en sjungande församling där sången och musiken till Gud aldrig ska tystna.”

På våra gudstjänster får du sjunga med och lyssna till ett varierat musikutbud.
– Musikteamet leder oss regelbundet i sång och tillbedjan.
– Ekumeniska strängmusiken övar i Wesleykyrkan och sjunger regelbundet i våra gudstjänster.
– Några gånger per år arrangerar vi även konserter och allsångskvällar.

Musikrådet ansvarar för att organisera församlingens musikliv.

Kontakt:

Coté Sirviö
E-post: m_villablanca@hotmail.com