Mission i Sverige och i världen

Dessa sex områden vill vår kyrka vara med i och stödja.

2. Hela Människan – kyrkornas sociala arbete i Malmö.
3. Equmeniakyrkans arbete i Litauen.
4. Stöd till en vänförsamling i Ukraina.
5. Stöd till ett barnhem med HIV-smittade barn i Nepal.
6. Equmeniakyrkans årliga internationella insamling 
 
1.Street Church på Limhamn
 
2. Hela Människan – kyrkornas gemensamma sociala arbete i Malmö
Hela Människan i Malmö vill skapa mötesplatser, där varje människa möts med lyhördhet och respekt. Vi vill långsiktigt bygga upp en hållbar verksamhet där människor får berika varandras liv, oavsett bakgrund och social situation.
 
Hela Människan i Malmö driver ett skyddat boende för kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel
Akutboende Noomi.
Hit kommer kvinnor som behöver skydd och stöd i det akuta skedet efter exempelvis ett tillslag av polisen. Hos oss erbjuds kvinnorna ett eget rum och gemenskap med personal och andra boenden. Vi arbetar för att de ska känna sig trygga och sedda och ges möjlighet att i lugn och ro fatta beslut om sin
framtid. Vår målsättning är att häva den spiral av utnyttjande och hjälplöshet som kvinnan befinner sig i genom att ge henne en tro på sitt eget värde och redskap att förändra sin livssituation
 
Vill du veta mer – besök Noomis hemsida på
Vårt samarbete:
 • Vi stöttar med gåvor till ”Akutboende Malmö”. Insamlingen sker genom Hela Människans 90-konto, gåvogiro 903216-0.
 • Tillsammans med kyrkorna i Malmö samtalar vi om hur Hela Människans arbete kan växa.
3. Litauen
Litauen är ett av de länder som stöds av Equmeniakyrkan. Missionär Walla Carlsson är engagerad i många olika verksamheter i Litauen.
Pagalbos Centras i Birzai Pagalbos Centras betyder hjälpcentrum och där kan människor i alla åldrar, barn, unga och äldre, få hjälp med många olika saker.
På sommaren bedrivs ”Lägerverksamhet” med ca 150 barn och unga.
 
Panevezys
I Panevezys finns en ung växande församling. Många kommer till gudstjänsterna och finner värme och gemenskap. Även där finns ett omfattande socialt arbete med hjälp till både barn, unga och äldre.
 
Julklappar
Varje år förmedlas julklappar från Sverige till Litauen. År 2016 var det 7917 julklappar som delades ut till barnhem, barngrupper, daggrupper, familjer, fängelser, mentalsjukhus, ålderdomshem, internat, skolor osv.
Vi har varit med och skickat julklappar sedan 2005. Våra julklappar går till barn i staden Tauragé, dels till ett barnhem men också till andra barn som församlingen har kontakt med. Vi brukar också ge matpaket som delas ut till behövande familjer.
 
Vårt samarbete:
 • Kontakt med missionär Walla Carlsson
 • Insamling av julklappar och matpaket
4. Ukraina – Bethezda Church i Lviv
I västra Ukraina finns storstaden Lviv med drygt 700 000 invånare. I församlingen Bethezda har man flera olika sociala projekt som barnhem och en öppen verksamhet för missbrukare.
Till barnhemmet Children Care Center kommer varje dag närmare 60 barn för att få hjälp att klara skolan m.m.
Barnen på centret har till största delen valts ut i samarbete med de sociala myndigheterna i Lviv och kommer från familjer med svåra sociala förhållanden.
Barnhemmet får i Sverige bl.a. stöttning från Läkarmissionen.
Pastor Taras Kolivoshka gläds över arbetet med barnhemmet och att barnen får vara en del av söndagsskolan i kyrkan.
Ukraina är ett land i krig och kris. Församlingen i Lviv åker därför regelbundet med hjälpinsatser till östra
Ukraina. De delar ut mat och håller gudstjänster i byarna. De kommer med glada nyheter till fattiga och utsatta Ukrainare. På Krimhalvön har man en systerkyrka som man också stöder.
Församlingen i Lviv har ca 300 gudstjänstbesökare.
 
Vårt samarbete:
 • Vi stöttar med gåvor till församlingens arbete med bl.a. barnhemmet Children Care Center
 • Vi skapar en vänskapsrelation mellan våra kyrkor
5. Nepal
Landet Nepal som är inklämt mellan Kina och Indien har en befolkning på runt 31 miljoner innevånare, Kathmandu är huvudstaden och där bor omkr 2 ½ miljoner.
Nepal tillhör ett av de fattigaste länderna i världen, tidigare inbördeskrig och stora jordbävningar har ytterligare bidragit till stor misär.
Det unga paret Bikram och Pritti arbetar med barn som har HIV. Tyvärr så har ofta båda barnens föräldrar dött i AIDS.
Förutom att ta hand om dessa barn, åker Bikram och Pritti ut till svårtillgängliga bergsbyar och försöker hjälpa jordbävningsdrabbade familjer vars hem har raserats. De passar då på att dela med av sin tro på Gud och förmedlar budskapet om Kristi kärlek, men det kan bara göras när extra bidrag kommer in. Till vissa byar tar det 2 dagar med buss och en dag att gå för att nå fram. Detta pga tidigare jordbävningar och dålig infrastruktur.
Behoven i detta arbete är att ekonomiskt stötta för barnen med boende, kläder, skor, mat, transport, skola, sjukvård, samt stötta med hjälp bland fattiga i avlägsna bergsbyar.
 
Vårt samarbete:
 • Våra gåvor förmedlas via Mission i Öst
 • Rapporter och hälsningar genom Michael Wallenberg och Ulrica Bergquist
6. Equmeniakyrkan Internationellt
Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder.
Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt.
Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat.
Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.
I dessa länder samarbetar Equmeniakyrkan med lokala kyrkor:
Afrika
Moçambique,Liberia,Demokraiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)
och Republiken Kongo(Kongo-Brazzaville).
Asien
Kina,Japan,Burma,Thailand,Indien,Pakistan
Eurasien
Turkmenistan, Azerbajdzjan, Kaukasus och Centralasien, Spanien, Sápmi, Vitryssland, Ryssland,Litauen,Estland, Moldavien, Rumänien, Bulgarien
Latinamerika
Costa Rica, Ecuador, Nicaragua
Mellanöstern
Egypten, Israel och Palestina, Libanon och Syrien
.
Det finns många som vill engagera sig i Equmeniakyrkans internationella mission:
 1. Du kan själv åka ut i tjänst eller på en kortare missionsresa.
 2. Som församling kan ni knyta närmare kontakt till en missionär, en utländsk församling eller ett missionsprojekt.
 3. Det finns också möjlighet att ta emot någon från ett annat land.
Oavsett vilket engagemang som väljs brukar det
upplevas som mycket stimulerande för en församling att lyfta blicken över gränserna.
 
Vårt samarbete:
 • Årlig insamling vid advent och jul till Equmeniakyrkans internationella mission.
 • Regelbundet få besök av missionär som berättar om sitt arbete.

Kontakt:

Eva Vass
Tel: 0709-618848
E-post: eva.vass@telia.com