Livsgrupper

Församlingen är indelad i livsgrupper och varje grupp består av cirka 10 personer. Grupperna kommer själv överens om hur, var och när de skall träffas. Grupperna träffas för fika, bibelläsning, samtal, bön och gemenskap.

Grupperna fungerar som växthus där vi får hjälp att utvecklas som människor och som kristna. Vi får ge och ta emot stöd och vi får hjälp att upptäcka våra individuella gåvor.

Grupperna är öppna även för den som inte är medlem i församlingen.

Hör av dig om du är intresserad av att vara med i en livsgrupp!

Kontakt:

Jens Brakel
E-post: jensbrakel@hotmail.com

Maria Brakel
E-post: maria.brakel@gmail.com