Livsgrupper

Wesleykyrkan är indelad i livsgrupper. Varje grupp består av ca 10 personer. Grupperna kommer själv överens om hur, var och när de skall träffas. Gruppen träffas för fika, bibelläsning, samtal, bön och gemenskap.

Gruppen fungerar som ett växthus. I den får vi hjälp att växa som människor och som kristna, vi får ge och ta emot stöd och vi får hjälp att utveckla våra individuella gåvor. Är du intresserad? Hör av dig!

Kontakt:

Jens Brakel
E-post: jensbrakel@hotmail.com