Alpha-kurs

Alpha är en grundkurs i kristen tro, öppen för alla.
Den finns över hela världen. Den är upplagd så att man börjar med en god måltid tillsammans, sedan lyssnar man på ett föredrag som tar upp olika ämnen som tex. ”Vem är Jesus?”, ”Varför skall vi be?” och ”Hur leder Gud oss?”.

Därefter delar man in deltagarna i smågrupper för fika och samtal om vad man lyssnat till och man får tillfälle att komma med egna funderingar och frågor.

Kursen är på sju tillfällen plus en helg med övernattning.

Kostnaden för kursen är 400:– för mat och kursmaterial, pris för helgen tillkommer.

Kursstart – februari 2020, mer info presenteras under hösten 2019.

Hör av dig till oss om du är intresserad av en Alpha-kurs.