Dagens bibelord

Monthly Archives: november 2020

När Bing Crosbys legendariska julsång White Christmas översattes till svenska fick den titeln Jag drömmer om en jul hemma. Det här året blir tyvärr den drömmen besannad. Vi kommer att få fira både jul och advent hemifrån. Alla de där traditionella samlingarna i kyrkan med mycket folk och stämningsfulla sånger har vi inte möjlighet att besöka det här året. Det blir annorlunda i år. Det blir annorlunda i kyrkan. Det blir annorlunda i hela vårt samhälle. Det blir annorlunda för alla.

I år är nyckelordet hemma. Stanna hemma, uppmanas vi hela tiden just nu. Och kanske är det så att vi behöver upptäcka rikedomen av att stanna hemma och att åter igen etablera våra hem som basen för vår gudstjänst. Vid det förra sekelskiftet firades det någon form av andakt i de allra flesta hem i vårt land. Vid det senaste var den traditionen i stort sett helt bortglömd, även i troende hem.

När dörren till kyrkan stängs behöver vi öppna andra dörrar för vårt gemensamma andaktsliv. Zoom, Skype och andra digitala lösningar är ju ett bra sådant sätt att kunna möta andra som finns på lite avstånd och utanför den närmaste familjen. Men det kan aldrig ersätta detta att tillsammans med sina närmaste ta en stund och läsa Bibeln, be med och för varandra, lyssna på och sjunga med i någon lovsång från nätet, eller en sång från psalmboken.

Vid några tillfällen under året möts vi som familj till en sådan andakt. Inför den första söndagen i advent är ett sådant tillfälle. Vi dricker adventskaffe tillsammans, läser från Sakarja 9:9-10 om den ödmjuke konungen som kommer till oss, ber och tackar Gud för vår familj och för hur han vill komma till oss i den här adventstiden. Så sjunger vi Gå Sion, din konung att möta. I år är vi utspridda på många platser, så årets adventskaffe och adventsandakt får nog bli digital.

Några kollegor till mig har producerat ett andaktsmaterial att använda under advent. Där finns en enkel andakt för varje dag fram till jul att läsa själv eller tillsammans i familjen. Kanske att den här adventstiden kan vara en tid då vi skapar nya vanor av bön och andakt i våra hem. Det är något vi kan göra oavsett hur många vi är hemma. Vill du ha tillgång till andaktsmaterialet kan du klicka på knappen här nedan.

I år firar vi advent och jul hemma. Hemma är platsen dit Jesus vill komma. Han vill vara din kung. Han vill komma till dig den här adventstiden och fylla den med sin närvaro.

Låt oss välkomna Jesus som hedersgäst till våra hem denna advents och juletid!

Åtta är det maximala antal människor som stadsministern menade kan mötas under den närmaste tiden. Åtta är det maximala antal människor som får komma till en allmän sammankomst. Åtta är inte många och det var säkert också meningen, för nu är det allvar med smittspridning och människor som insjuknar i Covid-19.

Åtta. Det påverkar oss alla. Hur våra ungängesmönster ser ut, hur vi reser och rör oss och hur vi kan eller inte kan mötas som församling. Redan från början av november har vi gått över till att sända våra gudstjänster via Facebook och i efterhand finns dessa att tillgå på Youtube för den som inte har Facebook. Detta kommer vi givetvis att fortsätta med, samtidigt som antalet medverkande kommer att begränsas till, just det, max åtta. Det gör att advent och jul detta år kommer att te sig väldigt annorlunda, både i kyrkan och i våra hem. Det som inte ändras, dock, är att du alltid kan vara med och fira gudstjänst med din församling. Vi gör det varje söndag kl 11:00. Och även om du inte har möjlighet att se gudstjänsten live, så vet vi att just då, vid det tiden, varje söndag, samlas vi i våra hem eller någon annan stans och så ber vi tillsammans och firar gudstjänst.

Paulus skriver i 1 Kor 5 att han är närvarande i anden när församlingen i Korinth möts. Jag tror att det är så vi får känna och tänka. Vi är tillsammans och firar gudstjänst. Vi gör det hemma. Vi ber för och med varandra. Vi firar Herrens måltid. Vi lyssnar till Guds Ord. Vi är församling!

I den här tiden med många sociala begränsningar, får vi inte låta detta begränsa vår förväntan på vad Gud förmår att göra. Kanske att denna tid än mer får bli en bönens tid, där vi ber för varandra och där vi ber för de människor vi har omkring oss och för vår stad. Vi ber om Guds beskydd. VI ber om Guds ingripande. Vi ber om att grannar, vänner, kolleger, familjemedlemmar och andra runt omkring oss under den här speciella advents- och juletiden ska få uppleva vem Jesus verkligen är och få ett möte med honom.

Nationell böndag för Sverige

Ett viktigt böneinitiativ har tagits av en rad kyrkoledare från nästan alla samfund och kyrkoriktningar i vårt land där de inbjuder till en dag i fasta och bön för vårt land. Såhär skriver man på den hemsida som satts upp för just detta ändamål:

”Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.” Psaltaren 95:6-7

Situationen i vår värld och också i vårt land är mycket allvarlig. Pandemin ökar nu igen, nöden och behoven är stora. Låt oss vända oss till Gud i gemensam bön.

Välkommen att vara med när många kristna i Sverige böjer knä, ber och fastar i rop till Gud:

Vi är i behov av 

ett stopp för pandemins framfart

botemedel för smittan

styrka och ork till alla som drabbas

tröst till de som sörjer 

att fler får en personlig relation till Jesus Kristus

Söndagen den 22/11 vill vi uppmana alla kristna i Sverige att be en dag. Vi uppmanar dig som kan att också fasta. När du ber, böj då gärna dina knän. Bönen, fastan och knäfallet är goda kristna vanor som inte automatiserar bönesvar men blir en del i din ärliga bön till den Gud som hör när vi ber.

Vi vill som församling vara med och be! På söndag eftermiddag kl 16.00 kommer vi att sända en enkel bönesamling via Facebook för den som vill vara med och be med oss. Har du inte möjlighet att vara med live så kan du be för Coronasituationen och vårt land precis där du finns. Hur som helst, välkommen med att be på söndag!

Sveriges Kristna Råd har också spelat in en bön inför denna böndag. Var gärna med och be i den bönen! Den finns på deras Facebooksida.

God bless, Peter

Hoppets barn var temat på den gångna söndagens predikan. Har du inte sett gudstjänsten eller hört predikan än så kan du göra det här:

Gudstjänst från Wesleykyrkan på Limhamn 8 november 2020. Peter Svanberg predikar om ”Hoppets barn”, Anna Blom leder, Elin Andersson, Lydia Viktorsson och Viktor Karlsson spelar och sjunger.

I predikan lyfte jag upp en del frågor omkring skapelsen och klimatet och gav oss sedan en utmaning i hur vi lever våra liv i förhållande till skapelsen och det klimathot som vi ha hängande över oss:


”Vi behöver så mycket vi kan undvika handlingar som skadar och är med och förorsakar lidande för skapelsen. Och fråga oss:

 • Hur ser mitt klimatavtryck ut?
 • Hur ser mina konsumtionsmönster ut?
 • Vad är verkligt nödvändigt?
 • Vad kan jag inför Gud och inför hans skapelse rättfärdiga som nödvändigt?

Istället behöver vi inrikta våra liv på handlingar som är uttryck för det som N T Wright kallade för ”vis, helande och återupprättande rättvisa” för hela skapelsen. Och fråga oss:

 • Hur kommer det att se ut den dag då hoppet blivit förverkligat, den dag då skapelsen är fri?
 • Hur blir mitt liv till uttryck för en hoppets kultur?
 • Hur visar jag både inför Gud, inför skapelse, inför världen omkring, inför kommande generationer att jag tar skapelsens befrielse på allvar? Hur ser det ut? Vad behöver vi förändra? Vad behöver vi omvända oss ifrån idag?”

Jag skulle vilja ge dig lite möjligheter att forska vidare i dessa frågor och själv fundera över hur du och hur vi kan ta detta på allvar.

 1. Världsnaturfonden har en intressant sida med enkla tips på vad man kan göra. Den lyfter fram fem områden som alla börjar på bokstaven B: bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken. Enkelt och överskådligt. Sidan hittar du här.
 2. På Equmeniakyrkans hemsida finns det en del artiklar om klimat och hållbarhet. Den hittar du här.
 3. Det finns också en kristen grupp som kallar sig God Jord och som arbetar med frågor omkring klimat och rättvisa. Den hittar du här.
 4. Artikel om vikten att ta klimatarbetet på allvar från Världen Idag. Den hittar du här.

Helgen som gick var inte bara Allhelgonahelgen med sitt fokus på himlen, himmelriket, hemlandssånger och tacksamhet till Gud för dem som gått före. Den gångna helgen var också flytthelg för oss från Stockholm till Limhamn.

I varje flytt finns element av uppbrott och avsked. Man bryter upp från det man känner till, man säger adjö till det invanda. Både miljöer och människor. Men det finns också en stark ton av förväntan. Något nytt väntar. En ny plats. Nytt arbete. Nya vänner. Nya erfarenheter.

Att flytta är nyttigt att göra ibland. Det sätter fingret på identiteten. Vem man är och vad som definierar tillvaron. Det skapar ett djupare perspektiv åt livet. Trons perspektiv handlar inte alltid om lugn och trygghet. Ofta innebär det uppbrott, ovisshet och nyorientering.

När Jesus vandrade längs stranden till Genesarets sjö mötte han några fiskare som höll på att skölja sina nät. ”Följ mig”, sa han till dem. Och det står att de lämnade allt och följde honom. Efterföljelsen innebär uppbrott, att flytta, både fysiskt, andligt och mentalt. En av dem som Jesus kallade till uppbrott där vid stranden var Petrus. Långt senare skriver han i sitt första brev: Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. (1 Petr 1:13)

Här i november handlar våra gudstjänster om vår identitet som Guds barn. Den identiteten innebär en tillhörighet till något som är större och värdefullare än det vi försöker att förankra våra liv vid här. Ibland måste vi vara beredda att bryta upp för att få fatt på djupen i himmelriket, hoppet, härligheten och segern.

Rubriken idag är flyttfåglar. Här följer sången av Lydia Lithell med titeln Flyttfåglar.