Dagens bibelord

Monthly Archives: oktober 2020

Du har säkert, precis som vi, tagit del av de nya riktlinjer som utfärdats av smittskyddet i region Skåne med anledning av att spridningen av Coronasmittan ökat kraftigt i vår region den senaste veckan. I dessa riktlinjer avråds bl a från att träffa andra människor än de man möter till vardags, resa kollektivt, vistas på trånga platser och besöka olika typer av evenemang. Även om maxgränsen på 50 personer i ett evenemang bibehålls har ordföranden Anna Bergmark och församlingens föreståndare Peter Svanberg, efter att konsulterat övriga i teamet och styrelsen, och efter rekommendation från Equmeniakyrkan Region Syd, beslutat att ställa in de fysiska gudstjänsterna och bara sända online de tre närmaste söndagarna. Det blir inte heller några språkcaféer eller Böner & Bröd under de närmaste tre veckorna. Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer kan du läsa här.

Även om detta beslut inte är något vi känner glädje över att behöva göra tror vi att det i nuvarande situation är det rätta för oss som församling. Vi är inne i en spännande tid med många förhoppningar och stor förväntan på vad Gud vill göra. Detta förändras inte! Låt mig påminna dig om ett löftesord vi läste i söndagens gudstjänst. Jag gör en lite parafras så att det passar in i vår situation: ”Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Vem du än är, du stora berg? Inför [det Gud vill göra med vår församling] ska du bli till jämn mark.” (Sak 4:6-7) Gud fortsätter att verka. Gud använder även denna situation för sina syften! Det han har påbörjat kommer han också att slutföra. Så fortsätt att be. Fortsätt att söka Guds hjärta för vår stad i den här tiden. Det kommer säker att resa sig fler berg i framtiden. Men löftet är att genom den helige Andes kraft ska dessa inte hindra det Gud vill göra. Idag heter berget Coronarestriktioner. När vi ser tillbaka på den här hösten kommer vi att inse att det var ett gupp på vägen och att Gud var och är trofast.

Sångturné

Under de två senaste onsdagarna har en grupp rest omkring i Limhamn och Malmö för att sjunga för äldre och människor i riskgrupp. På flera platser har andra boende kommit ut på sina balkonger eller kommit ut på gården för att lyssna. Vi är glada för denna möjlighet att komma ut och göra något för dem som inte kunnat komma till kyrkan på väldigt länge.

Några av deltagarna i onsdagens sångturné.

Få platser i vårt land har fått bli sinnebilden för utanförskap som Rosengård. Om människor runt omkring i vårt land vet något om Malmö, så handlar det ofta om deras bild av Rosengård. Synd, tycker jag, för Malmö är ju så mycket mer än det som händer i Rosengård. Och Rosengård är så mycket mer än de bilder, eller nidbilder, som människor har av den platsen.

Sedan ett par år tillbaka är vår församling tillsammans med Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och OM involverade i ett församlingsgrundande missionsarbete i just Rosengård. Det bygger på OMs grundvärdering om att nå de minst nådda med evangeliet. Här arbetar idag två missionärsfamiljer: Joseph & Sirisha Makam och Sheraz & Shumila Fazal.

Under tisdagen hade pastorsteamet förmånen att få vara med Jospeh och Sheraz på en bönevandring runt Rosengård. Vi sannade upp och bad för olika platser och för människorna i Rosengård. Bl a bad vi utanför Rosengårds Folkets Hus, där vi i vintras startade upp ett språkcafé. Tyvärr kunde den verksamheten inte fortsätta p g a Coronapandemin. Men vi bad om möjligheter att starta igen på det nya året. Vi bad också för studentboendet som ligger i Rosengård och för möjligheter att nå ut till alla internationella studenter som bor där. Slutligen stannade vi på den plats där det tidigare funnits en församling på Rosengård och bad om enhet bland kristna och om att Gud åter igen skulle öppna den platsen för att människor ska kunna mötas till gudstjänst och gemenskap där.

Bilden tagen utanför den plats där det tidigare var en kristen församling.

Förra veckan var det Bön för Malmö. Vid det tillfället hade bönen ett specifikt fokus på Rosengård och på hur Rosengård kan nås med evangeliet. Jospeh Makam delade också några böneämnen med oss. De vill jag dela med dig här på bloggen idag:

  1. Be för studenterna som bor i Rosengård att de ska få ta emot Jesus Kristus som sin frälsare och Herre under sin tid här i Sverige och att de ska kunna dela evangeliet i sina hemländer nr de återvänder från sina studier.
  1. Be om Guds beskydd över de kristna familjer som bor i Rosengård.  
  1. Be om fortsatt fred och ro bland de muslimer som bor i Rosengård.
  1. Be att Guds Ande ska verka i de fokusområden som församlingsplanteringen arbetar inom. (Rosengård, Bennets Väg, Örtagården, Persborg, Lönngården, Sofielund.)
  1. Be att Gud ska röra vid och förvandla människors hjärtan genom de bönevandringar som regelbundet sker i Rosengård.
  1. Please pray that we can re-open the sprak café in Rosengard folket house. Pray that God may turn the situation in favor to us.
  1. Be för Guds kraft och beskydd för Joseph Makams familj och Sheraz Fazals familj.

Vilken spännande vecka vi är inne i just nu! I söndags handlade gudstjänsten om vikten av att förankra vår gemenskap på djupet, den där platsen där vi möts utifrån vårt behov av Guds nåd, Guds förlåtelse, Guds kraft och Guds ledning. Nyckelorden handlade om ärlighet och att leva i ljuset. Det finns en befriande plats i Guds närhet där vi får ta av maskerna och komma precis som dom vi är och veta att Guds armar alltid är öppna att innesluta var och en som kommer till honom. Jag tror att detta är en oerhört viktig insikt för att vår gemenskap ska kunna växa och innesluta allt fler människor. Ingen är perfekt. Vi behöver Gud, vi behöver Guds förlåtelse och vi behöver varandra!

Exponential Roundtable

I tisdags möttes en grupp ledare, dels från vår församling, men också från andra församlingar till något som heter Exponential Roundtable. Det är en konferens som hölls samtidigt på 130 platser i Europa och Wesleykyrkan på Limhamn var en av dess. Den här dagen handlade om att skapa en kultur i församlingen för hur Guds rike kan växa och evangeliet kan nå allt fler människor. Ett ämne som är oerhört angeläget inte bara i Europa som helhet, utan även här på Limhamn och i Malmö. Vi tror att Guds rike ska växa här i vår stad. Vi tror att människor i Malmö behöver lära känna Jesus. Vi vill se fler ledare och livsgrupper växa fram. Vi behöver fler församlingar i Malmö för att nå ut till allt fler människor med evangeliet. (Vill du veta mer om Exponential kan du klicka här.)

Styrelsemöte

På tisdagskvällen möttes styrelsen och hela det nya teamet för första gången och ett av de viktiga samtalen vi förde vid mötet handlade om hur vi ska kunna skapa utrymme för fler människor att komma och vara med och fira gudstjänst i Wesleykyrkan. Vi ser ju framför oss en växande gemenskap, samtidigt som vi inser att Covid-19 och de restriktioner som kommer med den pågående pandemin gör att vi behöver tänka utanför boxen för att hitta nya vägar framåt. En av de tankar vi samtalade om handlade om att under en period pröva att inbjuda till två gudstjänster varje söndag. Det skulle ge utrymme för den som känner att det börjar bli för trångt i kyrkan just nu att delta, samtidigt som det ger möjlighet för allt fler att komma med!

Bön för Malmö

Onsdag kväll innebar Bön för Malmö. En kväll varje månad möts människor från olika församlingar och traditioner för att be för vår stad! För oss i pastorsteamet känns det självklart att vara med i detta. Den här kvällen låg Rosengård i fokus för mycket av bönen och en av dem som delade böneämnen och var med och ledde bönen var Joseph Makam. Rosengård ligger på våra hjärtan som församling. Vi är moderförsamling till det församlingsplanteringsarbete som Joseph Makam och Sheraz Fazal leder. Det som sker där är en del av vårt arbete. Därför vill önskar jag att vi som församling än mer står med i bön och förbön för arbetet i Rosengård. (Mer om Bön för Malmö hittar du här.)

Installationsgudstjänst

På söndag är det högtid igen i vår kyrka. Då firar vi en gudstjänst där våra pastorer Peter Svanberg och Albin Åkesson officiellt installeras i sin tjänst i församlingen. Vi får besök av Charlotte Thaarup som är regional kyrkoledare för Equmeniakyrkan i Region Syd. Det blir sån av ett musikteam och Peter Svanberg kommer att predika om hur Guds kärlek sänder oss ut i tjänst och mission. Också detta är en viktig del i att vara en växande gemenskap!

I söndags hade vi den stora glädjen att välkomna Albin Åkesson till tjänst som pastor i vår församling. Albin predikade om Josua och om den kallelse som God ger oss att lämna det kända (öknen) och våga tas steg in i det mindre kända, men av Gud utlovade (löfteslandet).

Så är vi inne i en tid då Guds Ande gång på gång utmanar oss till att sträcka oss mot det nya. Det som Gud har i beredskap åt oss – var och en personligen – men också som församling! I berättelsen om hur Josua blir folkets ledare och för sitt folk in i det land Gud hade lovat dem kan vi läsa en vers som beskriver vad som sker kvällen innan de ska korsa Jordan. Josua säger till sitt folk: ”Helga er, för i morgon ska Gud göra under bland er.” (Jos 3:5) Gör er beredda! Förbered er andligt! Ha stora förväntningar! Gud ska göra något stort!

Jag tror att vi är precis där just nu. Gud vill att du och jag förbereder oss för något stort! Vi har inte sett det än. Vi har kanske anat det vid horisonten. Men nu står vi där. Och så kommer uppbrottsordern. Gå in i det Gud har lovat! Se dig inte tillbaka! Var frimodig och orädd!

Fortsätt att be om det andliga genombrott som vi behöver! Fortsätt att be för Limhamn och Malmö! I morgon… ska Gud göra under ibland er! Vilket underbart löfte att ta med oss in i den här hösten.


På söndag firar vi gudstjänst igen! Jag kommer att fortsätta att predika över riktningarna upp, in och ut. Nu är det riktningen inåt som det kommer att handla om. Den riktning som handlar om gemenskap. Johannes skriver att: ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.” (1 Joh 1:5) Ljuset beskriver Guds karaktär. Det beskriver också hans närvaro och vad som sker när vi möter denna närvaro. Guds karaktär är helighet. Ljuset avslöjar och befriar. Johannes skriver om hur vi kan ha gemenskap med Gud och med varandra. Det kan bara ske när vi ”vandrar i ljuset” Här får vi leva i förlåtelse och försoning.

Att leva i förlåtelse och försoning är en av de viktiga förutsättningarna som ingår i att ”helga sig”. Så låt oss fortsätta att skapa förutsättningar i våra liv och i församlingens liv för att Gud ska kunna göra det han vill med oss.

Den här veckan har vi glädjen att välkomna Albin Åkesson som pastor i vår församling. Det betyder att teamet är fulltaligt och vi kan börja arbeta med att söka vägen in i framtiden för oss som församling. Vi är i en spännande tid. Pga Corona är inte allt längre självklart, utan vi behöver som församling söka väg för hur vi ska leva och verka i en ny verklighet.

Teamet hade förmånen att få vara tillsammans under torsdagen för en dag av bön, gemenskap och framtidssamtal. På eftermiddagen gjorde vi en bönepromenad och bad Gud att tala till oss om vad han har i sitt hjärta. På olika platser fick vi stanna upp och be för specifika saker, för olika människor och för de platser där vi gick fram.

En väldigt stark känsla som vi tar med oss från den här dagen tillsammans är att Gud vill göra saker och att Gud vill inbjuda oss att delta i det han har för vår stad! På ett ställe började det att blåsa just som vi stannade upp för att be och vi kände det som en hälsning om att Gud vill blåsa med sin Andes vind över våra liv och över den här staden! Jag tror att vi ska känna stor förväntan inför vad Gud vill låta ske. Inte för att vi fått ett nytt pastorsteam på plats, utan främst för att han älskar den här staden, han älskar människorna i Malmö och på Limhamn. Han söker dem och längtar efter att de ska få lära känna honom.

På söndag välkomnad vi Albin in i tjänsten. Kom och var med i kyrkan eller var med hemifrån via Facebook! Framför allt, var med och be för oss i teamet, be för för församlingen och be att det Gud vill gör i den här tiden ska få ske.

Be om frimodighet! Be om Andens kraft! Be om en ny och frisk erfarenhet av Guds närvaro i ditt liv. Be och ställ dig till Guds Andes förfogande. Spännande dagar ligger framför!

God bless, Peter