Dagens bibelord

Monthly Archives: september 2018

Nu kör vi igång med en Bibelskola för alla.

Sju torsdagar med start den 27 september 18.00-20.00.

Ingen föranmälan behövs.

Teman:

26 september – Mästarens återkomst

4 oktober – Kallelsen

11 oktober – Lidande och motstånd

18 oktober – Gemenskapen

25 oktober – Långvarig kontakt med Mästaren

1 november – Uppgifter och kompetensutveckling

8 november – Levnadsmönster och omedveten  efterföljelse

***

I söndags hade vi gudstjänst med temat ”Vilket underbart namn”.

Vi utgick från berättelsen när Petrus och Johannes inser att de bästa de har att ge, är inte sina egna ägodelar, utan Namnet som förvandlat deras liv.

Lyssna till predikan här.

***

Nu på söndag predikar Michael Wallenberg och Malin Övrell sjunger.

Vi har även Tacksägelse av två medlemmar som har dött och kommit hem till Gud.

***

”Vi vet att för dem som älskar Gud, samverkar allt till det bästa.”

Igår hade vi gudstjänst på Limhamns torg tillsammans med Svenska Kyrkan.

Jonas Persson predikade utifrån Matteus kapitel 6 och verserna 31-34.

Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Limhamns Brass ledde sången. Bl.a. ”Som en härlig gudomskälla” och ”Söken först Guds rike”. Den sista sången gav flashbacks till läger när man var liten, dock på finska.

Med himlen som tak, jorden som golv, träden som väggar, fick vi be och tillbe vår Herre.

Det är något speciellt att fira gudstjänst utomhus.

***

Framtiden är i våra ögon alltid oviss.

Vi kan inte se hur pusslet ska lösas.

Men det bästa sättet att lösa ett pussel på är att se den uppifrån.

Så gör som Jesus bad oss att göra:
Sök först hans rike!

Förbli i hans ord.
Låt han hjälpa dig!

***

I veckan hade vi teamdag uppe i norra Skåne.

Vi läste om trons hjältar, bad för kyrkan och vår stad.

Tänk att vi har ett mål, ett bättre land, ett annat hem.

Med det målet i sikte kan vi hålla ut.

***

 

”Till den som segrar ska jag ge en vit sten…”

Detta är några av orden i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken.

Vad betyder den vita stenen med det nya namnet?

Predikan igår utgick från vårt tema ”Vilket underbart namn”. Lyssna här.

Musikteamet ledde oss i sång och Mats Arebäck ledde gudstjänsten.

Barnens ”Leva Livet” handlade om fisk eller rättare sagt Människofiskare.

Vid ”dela med dig” fick vi dela både glädje och sorg, så som livet är.
Församlingen, den kristna kyrkan, är som en familj, där allt får plats.

Det blev tydligt i den sista sången där orden ”Alla ryms i din väldiga famn” sjöngs ut.

Tänk att man får vara med!

***

Ikväll startar Wesley Gospel Choir.

Läs mer här.

***

Nu på söndag 11.00 har vi Utomshusgudstjänst med Svenska kyrkan på Limhamns torg.

Varmt välkomna!